Vertaistuki

Vertaistuki on luottamuksellista toimintaa, joka perustuu vapaaehtoisuuteen, tasa-arvoon ja vastavuoroisuuteen. Vertaistuki on maksutonta palvelua. Se täydentää terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattilaisten antamia palveluja. Vertaistuki auttaa sairauden kohtaamisessa ja keskittyy siihen liittyviin seikkoihin.

Vertaistuki on tunnetason tukea, joka luo toivoa ja auttaa käsittelemään sairauteen liittyviä tunteita, mutta myös välittää tietoa. Keskeinen elementti on kokemustieto: vertaistukea voi antaa vain samankaltaisia asioita kokenut henkilö, joka haluaa kuunnella toista. Vertaistukihenkilöt antavat vertaistukea keskusteluissa kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostitse.

Tukihenkilö

Tukihenkilö on vapaaehtoinen, jolla on omakohtaista kokemusta psoriasiksesta. Tukihenkilö on saanut tehtäväänsä koulutuksen ja häntä sitoo vaitiolovelvollisuus. Jos haluat jutella tai vaihtaa muutaman ajatuksen, ota yhteys yhdistyksen tukihenkilöön:

Eeva Hanström               
eeva.hanstrom@hotmail.com  
                   
Pasi Urjo                           
pasi.urjo@gmail.com

Psoriasisliiton tuetut lomat

Tuetut lomat tarjoavat tilaisuuden irrottautua arjesta, rentoutua ja jakaa kokemuksiasi muiden psoriasista sairastavien kanssa. Ne ovat tarkoitettu psoriasista sairastaville sekä heidän puolisoilleen ja perheilleen. Lomalta saat voimia oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

STM tukee tuettuja lomia Veikkauksen tuotoilla. Järjestäjänä toimivat lomajärjestöt. Lomajärjestö myöntää lomalaisille lomatuen, joka kattaa pääosan loman hinnasta. Lomalainen maksaa omavastuuosuuden ja matkat. Veikkauksen rahoittamalle tuetulle lomalle voi päästä joka toinen vuosi.

Lomille haetaan täyttämällä lomajärjestön lomatukihakemus. Sähköinen hakemus täytetään lomajärjestön verkkosivulla www.mtlh.fi. Paperisen lomatukihakemuksen voi  pyytää Psoriasisliitosta Teuvo Leppäseltä, yhteystiedot alla.

Lomajärjestö valitsee lomalaiset hakemusten perusteella, joten hakemuksen huolellinen täyttäminen on tärkeää. Lomatuen saamiseen vaikuttavat taloudelliset perustelut, mutta perusteluina ilmoitetaan kaikki ne taloudelliset, terveydelliset tai sosiaaliset syyt, joilla hakija perustelee tuetun loman tarpeensa.

Lisätietoja:

Järjestösuunnittelija Teuvo Leppänen
puh. 0407281144
teuvo.leppanen@psori.fi

STM tukee tuettuja lomia Veikkauksen tuotoilla. Järjestäjänä toimivat lomajärjestöt. Lomajärjestö myöntää lomalaisille lomatuen, joka kattaa pääosan loman hinnasta. Lomalainen maksaa omavastuuosuuden ja matkat. Veikkauksen rahoittamalle tuetulle lomalle voi päästä joka toinen vuosi.

Lomille haetaan täyttämällä lomajärjestön lomatukihakemus. Sähköinen hakemus täytetään lomajärjestön verkkosivulla www.mtlh.fi. Paperisen lomatukihakemuksen voi tulostaa sivuilta https://psori.fi/tule-mukaan/tuetut-lomat tai pyytää Psoriasisliitosta.

Lomajärjestö valitsee lomalaiset hakemusten perusteella, joten hakemuksen huolellinen täyttäminen on tärkeää. Lomatuen saamiseen vaikuttavat taloudelliset perustelut, mutta perusteluina ilmoitetaan kaikki ne taloudelliset, terveydelliset tai sosiaaliset syyt, joilla hakija perustelee tuetun loman tarpeensa.

Lisätietoja:

Järjestösuunnittelija Teuvo Leppänen
040 7281 144
teuvo.leppanen@psori.fi